0546 631 153

Advies en ontwerp

Steeds vaker wordt er van de aannemer gevraagd om mee te denken bij het ontwerp van de uit te voeren plannen. Kruse Groep speelt hierop in, én is in staat om opdrachtgevers de helpende hand te bieden bij de diverse stappen van het te doorlopen technische bouwproces.

Professionaliteit in bouwen
Op professionele wijze, gebaseerd op ruime ervaring, kunnen uiteenlopende werken worden ontworpen of uitgewerkt. Aan de hand van een schetsontwerp of bestemmingsplan van de opdrachtgever kunnen plannen technisch worden vertaald naar een goed doordacht plan, met bijbehorende tekeningen en kostenraming.

De juiste basis voor een optimaal bouwproces
Het ontwerp wordt aan de hand van een programma van eisen en in nauw overleg met de opdrachtgever uitgewerkt. Indien nodig vindt er overleg plaats met derden, zoals bijvoorbeeld: gemeenten, nutsbedrijven, waterschappen, leveranciers en andere instanties.