0546 631 153

Partij Keuringen

Monsterneming van grondpartijen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (AP-04) is noodzakelijk bij hergebruik van vrijkomende grond en dient om de milieuhygiënische kwaliteit van de grond te bepalen. De bemonstering wordt uitgevoerd conform richtlijn SIKB BRL 1000 en protocol 1001. Per partijkeuring kan maximaal 6250 m³ ofwel 10000 ton worden gekeurd. 
 
Grotere partijen dienen te worden onderverdeeld in deelpartijen. Elke deelpartij wordt ingemeten en verdeeld in monsternemingsvakken, waarna 2x 50 grepen worden genomen en verdeeld over 2 mengmonsters van elk circa 9 tot 10 kilogram.

Beide mengmonsters worden geanalyseerd op het standaard-pakket. Op basis van de analyseresultaten wordt vastgesteld in welke klasse de partij valt (overal toepasbaar, wonen, industrie of niet toepasbaar) en wordt een advies uitgebracht over de mogelijke afvoerbestemming en de eventuele verwerkingskosten van de partij.