0546 631 153

Certificaten

Kruse Milieu BV; volledig gecertificeerd
Door certificering wordt de kwaliteit van het gehele proces van monsterneming tot en met de rapportage… Lees meer »

Privacy verklaring

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in de bijlage onze privacy verklaring.

Bijlage(n):
Privacy verklaring

De VCA Certificering

De VCA** (Veiligheids Checklist Aannemers)-certificering betekent dat Kruse Groep voldoet aan de eisen die gelden als basis voor veilig, gezond en milieuverantwoord werken, zoals die zijn geformuleerd door het Centraal College van Deskundigen VCA (CCvD VCA). 

Kruse Groep B.V. voldoet sinds 2001 aan de eisen voor het werkgebied grond-, weg- en waterbouw, sloopwerken, riolering, bestrating, agrarisch loonwerk, verhuur van mobiele kranen, bodem- en tanksanering, bodemonderzoek, transport en infrastructurele (her)inrichting.

Bijlage(n):
Download hier het VCA certificaat van Kruse Groep

NEN en ISO 9001 Kruse Groep

ISO 9001 bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee u uw klanttevredenheid verhoogt. ISO 9001 wordt door interne en externe partijen (zoals certificatie-instellingen) gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie. Op basis van ISO 9001 kan een certificaat worden behaald.

Kruse Groep B.V. vodoet aan de eisen gesteld conform de NEN-EN-ISO 9001 voor het werkgebied van grond-, weg- en waterbouw, sloopwerken, riolering, bestrating, agrarisch loonwerk, verhuur van mobiele kranen, beheren en onderhouden van materieel, onderzoek en begeleiden bodem- en tanksanering, uitvoeren van asbestinventarisaties, transport en infrastructurele (her)inrichting.

Bijlage(n):
Download hier het Certificaat ISO9001 Kruse Groep

KIWA Bodemsanering

Kruse Infra en Sloopwerken BV voldoet aan de beoordelingsrichtlijn SIKB 7000: “Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem”. Kruse Infra en Sloopwerken is gecertificeerd voor het toepassingsgebied conform protocol 7001: uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.

Bijlage(n):
Download hier het SIKB7000 Certificaat

Procescertificaat Asbestinventarisatie
 

Kruse Milieu BV voldoet aan het uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal of asbest besmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport volgens de eisen van het certificatieschema geschiedt.

Volledig gecertificeerd
Kruse Milieu en Advies BV is gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestinventarisaties in gebouwen en objecten. We hebben een ruime ervaring in het inventariseren van woningen, schuren en agrarische gebouwen, maar ook grotere objecten, zoals bedrijfspanden en scholen.

Bijlage(n):
Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070040

KIWA Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek
 

Kruse Milieu BV voldoet aan de beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek.”  Kruse Milieu BV is gecertificeerd voor de toepassingsgebieden Protocol 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen), Protocol 2002 (het nemen van grondwatermonsters) en Protocol 2018 (locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem).

Bijlage(n):
Download hier het KIWA SIKB2000 certificaat

KIWA Monsterneming partijkeuringen
 

Kruse Milieu BV voldoet aan de richtlijn SIKB 1000 “Monsterneming voor partijkeuringen” en is gecertificeerd voor het toepassingsgebied “Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie” conform protocol 1001.

Bijlage(n):
Download hier het KIWA SIKB1000 certificaat

Sloopcertificaat SVMS-007
 

Kruse Infra en Sloopwerken BV is gecertificeerd met het systeemcertificaat Veilig en Milieukundig slopen SVMS-007 door TÜV Nederland.

TÜV Nederland is een onafhankelijke en erkende certificatie-instelling die managementsystemen en processen beoordeelt volgens nationaal en internationaal erkende normen. TÜV Nederland verricht bedrijfsdoorlichtingen in verschillende branches waaronder de bouwnijverheid. TÜV Nederland is erkend door en staat onder toezicht van de Stichting Raad voor Accreditatie (RvA). 

Bijlage(n):
Download hier het SVM007 Certificaat