0546 631 153

Bodemonderzoek

In vele bedrijfstakken is bodemverontreiniging een belangrijk onderwerp geworden aangezien de bodemkwaliteit van grote invloed is op de waarde van onroerend goed.
 
Aanleidingen voor bodemonderzoek
Er zijn vele aanleidingen voor een bodemonderzoek. Zo valt er te denken aan nieuwbouw of uitbreiding van een woning of bedrijfsruimte, aan- of verkoop van onroerend goed, het saneren van ondergrondse (brandstof)tanks of aan een aanvraag of revisie van een milieuvergunning.

Voor bedrijf en particulier
Kruse Milieu en Advies BV voert vakkundig het juiste bodemonderzoek uit, bijvoorbeeld volgens norm NEN5740. In de loop der jaren hebben we een bestand van vaste opdrachtgevers opgebouwd, bestaande uit onder andere diverse gemeenten, architecten, makelaars, bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Uiteraard zijn ook particulieren belangrijke opdrachtgevers. Ons werkgebied beslaat geheel Noord-Oost Nederland. Door de korte lijnen binnen ons bureau worden projecten snel, efficiënt en vakkundig aangepakt voor concurrerende tarieven.

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek
Het veldwerk bestaat globaal uit: uitvoeren grondboringen, graven van inspectiegaten (asbestonderzoek), het nemen van grondmonsters, maken boorbeschrijvingen, plaatsen en bemonsteren peilbuizen en het nemen van grondwatermonsters. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door 3 gecertificeerde veldwerkers conform richtlijn SIKB BRL 2000 en protocollen 2001, 2002 en 2018. Deze veldwerkers hebben uiteraard allen een cursus asbestherkenning gevolgd. Indien de bodem ook op asbest dient te worden onderzocht, wordt het bodemonderzoek uitgevoerd conform norm NEN5707.