0546 631 153

Asbest Inventarisatie

Het uitvoeren van een asbestinventarisatie van een bouwwerk is in veel gevallen gewenst en vaak zelfs wettelijk verplicht. Zeker bij sloop, renovatie of verbouwing van een pand, dat voor 1994 is gebouwd, is een asbestinventarisatie noodzakelijk.
 
Wetgeving omtrent asbest
In het verleden werd asbesthoudend materiaal veelvuldig toegepast in bouw- en isolatiematerialen. De kans op de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal is groot in bouwwerken van voor 1993. In 1993 werd het verbod op de productie, de toepassing of hergebruik van asbesthoudende materialen van kracht.

Asbestonderzoek
Allereerst wordt een historisch onderzoek uitgevoerd (bestuderen bouwtekeningen en inwinnen informatie bij bewoners en/of eigenaren), gevolgd door een uitgebreide visuele inspectie, waarbij alle ruimtes en onderdelen van een gebouw worden geïnspecteerd. Indien asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, wordt hiervan per toepassing één monster genomen. De monsters worden in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van asbest. De resultaten van de asbestinventarisatie en de analyses worden vastgelegd in een rapportage. In de rapportage wordt onder andere ingegaan op de risico’s en de wijze, waarop het verwijderen van het asbest dient te worden uitgevoerd.