0546 631 153

Sloopcertificaat SVMS-007

Kruse Infra en Sloopwerken BV is gecertificeerd met het systeemcertificaat Veilig en Milieukundig slopen SVMS-007 door TÜV Nederland.

TÜV Nederland is een onafhankelijke en erkende certificatie-instelling die managementsystemen en processen beoordeelt volgens nationaal en internationaal erkende normen. TÜV Nederland verricht bedrijfsdoorlichtingen in verschillende branches waaronder de bouwnijverheid. TÜV Nederland is erkend door en staat onder toezicht van de Stichting Raad voor Accreditatie (RvA).